Safe Control Materialteknik

Safe Control Materialteknik i Göteborg är ett fristående, oberoende och av Swedac ackrediterat materiallaboratorium. Företaget undersöker och analyserar metalliska materials egenskaper samt utför analyser av miljöfarliga byggmaterial, t ex asbest. Företagets verksamhet har en lång historik, den startade i  Götaverkens materiallaboratorium på 1910-talet. Safe Control erbjuder även utbildningar inom verksamhetsnära områden.

Uppdrag: inhyrd marknadskonsult, annonser, marknadsmaterial.

Safe Control Materialteknik

 

Scroll to Top