Ur vårt senaste nyhetsbrev

Behöver man fira att företaget jubilerar?

Nej, det behöver man naturligtvis inte. Men det har många fördelar att göra det, t ex:

  • Skapa extra uppmärksamhet kring företaget
  • Skapa ökad gemenskap internt
  • Aktiviteter utöver ordinarie verksamhet – pröva nya idéer
  • Ger möjlighet till många olika kommunikationsinsatser
  • Roligt!

Bäckman Blästermaskiner 50 år

Bäckman Blästermaskiner AB i Filipstad beslöt att uppmärksamma sina 50 år under 2019 med ett jubileumsfirande. Målsättningarna var:

Internt
– Stärka stoltheten för företaget, för verksamheten och för varandra

Externt
– Öka kännedomen om Bäckman som varumärke och företag
– Öka kännedomen om Bäckmans kompetens och erbjudanden

Vi på Clout fick förtroendet att vara med från början. Första åtgärden blev att skapa en jubileumslogotype som skulle finnas på allt marknadsföringsmaterial under 2019. Det följande åtgärden blev att sätta ihop en intern jubileumskommitté med representanter från olika delar av företaget. Under våren intensifierades marknadskommunikationen i sociala medier, nyhetsbrev och olika digitala portaler. På hemsidan skapades en speciell undersida där vi la ut och fortlöpande lägger ut olika jubileumshändelser. En annan viktig del under våren blev att dokumentera företagets historia, något som inte tidigare hade genomförts.

Ett inslag i firandet blev att skapa ett årligt pris, Bäckmanpriset, med syfte att uppmärksamma personer, företag eller organisationer som genom sina insatser gynnar invånarna i Filipstad. Det första priset tillkännagavs på Bäckmandagen 23/5 och gick till grundarna och skaparna av Filipstads Skateboardpark.

Clout är sedan tidigare extern marknadsresurs för företaget och vi har varit engagerade från början, från planering till att ta fram de olika kommunikationsenheterna.

• Planering av jubileumsåret
• Representant i jubileumskommittén
• Jubileumsfolder
• Innehåll sociala medier
• Dagspressannonser
• Roll-ups
• Design jubileumslogotyp
• Design symbol Bäckmanpris
• Dokumentation företagshistorik

Funderar du på ett firande av något slag när det gäller ditt företag eller organisation? Kontakta oss för ett förutsättningslöst möte så ger vi gärna några råd på vägen för hur ni når ut med ert jubileumsbudskap.

Ur vårt senaste nyhetsbrev

Gobius – en idé som föddes på en middagsbjudning

En av våra trogna uppdragsgivare är Gobius Sensor Technology. Företaget drivs av Anders Meiton, innovatör och erfaren entreprenör med segling och båtliv som sitt stora intresse. Han, som många andra båtägare, upplevde en frustration när det gällde att ha koll på septiktanken. Mätaren fungerade sällan och var det nödvändigt att ha mätaren på insidan? Men, en kväll löste han problemet, och uppfann Gobius!

Anders, hur kom du på idén med Gobius?
– Jo, snilleblixten kom när jag vid en middagsbjudning skulle tacka för maten och klingade i först ett tomt vinglas och sedan i ett fullt.

Tekniken bygger, enkelt uttryckt, på att knacka och lyssna. Gobius är en nivåmätare som monteras på tankens utsida, oavsett tankmaterial, och består av en sensor med två aktiva delar, en shaker och en accelerometer. Shakern skapar en vibration i tankväggen som acceleratorn mäter.

Vad har hänt sedan starten 2008?
– Gobius säljs numera till båtägare och båttillverkare i hela Europa och i USA. Förra året utvecklade vi tekniken till nästa generation, Gobius Pro, där du även får informationen trådlöst till din telefon.

 Hur ser framtiden ut för Gobius?
– Vi ser att Gobius skulle kunna användas även för industriella ändamål. Produkten har många fördelar; den är enkel att installera, enkel att använda och bidrar till en bättre miljö, faktorer som förutom funktion, gör den intressant för många användningsområden. Nya Gobius Pro är utvecklad primärt för denna nya marknad.

Gobius och Clout?
-För oss är det viktigt att ha en partner som engagerar sig och medverkar i utvecklingsprocessen på ett nära och dynamiskt sätt, som gör produkterna ständigt bättre, avslutar Anders Meiton. Clout har även varit en bra partner för framtagning av www.gobiuspro.com.

Förpackningen spelar en stor roll i försäljningen. Produkten säljs i huvudsak i båttillbehörsaffärer och webbshoppar. Det är viktigt att förpackningen snabbt förmedlar funktion, fördelar och visar produkten. Clout har utvecklat och formgivit förpackningarna under årens lopp för Gobius och nu senast för Gobius Pro. Kreativt har det handlat om att alltmer minska omfånget av text till att visa produkten och varumärket och göra förpackningen tilltalande för alla målgrupper.

Mats Blåder

Bäckman Blästermaskiner och SBM

“Vi uppskattar mycket att ha Clout som extern marknadsresurs. Förutom tillgång till deras  breda kompetens blir vi garanterade att beslutade åtgärder verkligen blir genomförda.”

Anders Meiton

Gobius Sensor Technology

“Att jobba med Clout har varit smidigt från start och passat oss perfekt! Personlig service och bra  kommunikation har gjort att processen till slutresultatet varit enkel. Nu har vi jobbat tillsammans under 10 år. Det säger väl en hel del!”

Stefan Egerstad

Cape Production

“För oss på Cape Production är det viktigt med en samarbetspartner som snabbt kan hjälpa oss med de underlag vi behöver – det gör Clout ”

säg hej!

Scroll to Top