Hur skapar man en hållbar varumärkesstrategi?

Det pratas mycket om hållbarhet. Hållbar utveckling, hållbar konsumtion, hållbart samhälle. Men vad är då hållbart? Begreppet hållbar utveckling blev allmänt känt genom arbetet inom Brundtlandkommissionen som FN tillsatte i mitten av 1980-talet. Brundtlandkommissionen definierade hållbar utveckling som ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”.

Våra behov kommer grovt ur tre olika perspektiv: miljö, socialt och ekonomiskt. Hållbart blir att visa omsorg utifrån dessa perspektiv. Alla perspektiven är integrerade med varandra och påverkar varandra. Sambanden är idag globala som med handel och ekonomi. Likaså de miljöproblem som finns. Detta gör att ansvaret för en hållbar utveckling också är gemensam. Gemensam mellan generationer, kön, folkgrupper och länder. Vi har alla ett gemensamt intresse av en hållbar utveckling eftersom vi helt enkelt sitter i samma båt.

Tre steg till en hållbar varumärkesstrategi
Ett hållbart företagande ger både lönsam tillväxt här och nu och en hållbar affär på lång sikt. En hållbar varumärkesstrategi är grunden för en sådan genomgripande transformation. Den görs i tre steg:

  1. Syfte – definiera vad vi bidrar med till omvärlden som är större än produkten och erbjudandet i dag. Hur gör vi positiv skillnad?

  2.  Den strategiska möjligheten – definiera vad som är vår största möjlighet att göra skillnad utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Är det att minska utsläpp, utjämna sociala klyftor eller minska matsvinn? FNs hållbarhetsmål är en bra checklista att utgå ifrån.

  3. Den strategiska utmaningen – definiera den svagaste länken. Vad är det i vår verksamhet som har mest negativ inverkan på samhälle och/eller miljö? Är det materialen vi använder, transporterna eller kanske rent av våra kunders konsumtionsmönster?

Förutom att ta fram strategier är nästa steg att konceptualisera varumärkespositionen. Här är grafisk design är ett fantastiskt verktyg för att förtydliga, förklara och skapa engagemang. Tänk på yin och yang-symbolen, fredsmärket, prideflaggan och nu senast den attraktiva designen på FNs globala mål.

Tänkvärt tycker vi som har hållbarhet som en del i varumärkesdiskussioner med våra uppdragsgivare.

Läs artikeln i sin helhet här. Där finns även en artikel om hur ICA numera arbetar med hållbarhet i sin varumärkesidentitet https://byravarlden.se/sa-gor-du-ditt-varumarke-hallbart/

 

Scroll to Top