Chemsec – We can change the future. Now.

Chemsec är en miljöorganisation som grundades 2002 med uppgift att påverka EU, internationella organisationer och multinationella företag i arbetet mot hälsovådliga och miljöfarliga kemikalier.

De har bland annat uppmärksammats för SIN-listan (Substitute It Now), en lista organisationen tog fram när EU arbetade med sin kemikalieförordning REACH. Chemsecs lista föregick EUs och innehåller fler ämnen än förordningen, vilket fått Dow Jones att använda SIN-listan som bas.

Logotyp, grafisk profil, förpackning och webbplats

Vi har varit med från 2004 då vi gjorde den första logotypen och grafiska profilen. Samarbetet har fortsatt med massor av olika typer av marknadsmaterial och rapporter. 2015 gjorde vi om logotypen och den grafiska profilen för ett mer modernt utseende som kommunicerar var Chemsec är idag.

Scroll to Top