Bäckman Blästermaskiner och SBM

Bäckman Blästermaskiner i Filipstad är Nordens största tillverkare av industriell blästerutrustning. 2014 förvärvade man Svensk Blästring & Maskinteknik (SBM) i Laholm vilket innebar ytterligare förstärkning vad gäller produktion och service. Just service är de båda företagens starka sida. Man har egna servicetekniker som snabbt kan vara ute hos kund. Hos Bäckman finns även ett unikt reservdelslager som innebär att man kan leverera inom 24 timmar, oftast över dagen, även till maskiner man inte själv har levererat.  

Uppdrag: extern marknadsavdelning, grafiska profiler, annonser, sociala medier, trycksaker.

Bäckman Blästermaskiner
SBM

 

Scroll to Top